Directievoering

Deel nieuws

In schooljaar 2016-2017 is Anton van der Wilt gestart als directeur van Al Ihsaan alwaar ik na tien schooljaren met een uitmuntend inspectierapport afscheid heb genomen. In drie schooljaren is de school in verval geraakt. Vrijwel alle leerkrachten hebben hun werkzaamheden op andere scholen voortgezet. In overleg met het bestuur neemt hij per 1 december a.s. officieel afscheid van onze stichting. Het bestuur heeft mij de afgelopen maand gevraagd om de directietaken over te nemen. Ik heb mij voor twee schooljaren gecommitteerd aan deze school. 

Mijn voornemen is om met Allahs steun en daarna de inzet van het team de kwaliteit op die school te herstellen. Ik zal deze functie combineren met de directievoering op Al Iman. Praktisch gezien zal ik anderhalve dag geheel afwezig zijn op Al Iman. Deze niet te benijden situatie is enkel mogelijk omdat het team van Al Iman een grote kwaliteitslag gemaakt heeft, getuige ook de meeste recente ontwikkelingen. Het team kenmerkt zich middels een hoog niveau van professionaliteit, gedeeld eigenaarschap en verantwoordelijkheidsbesef. Deze situatie doet mij denken aan hetgeen de inspectie heeft gezegd: ‘koester dit team’. Ook doet het mij nederig en dankbaar zijn dat verre doelen nooit alleen bereikt kunnen worden.

Langs deze weg wil ik het team van Al Iman nogmaals bedanken, en mezelf en u in herinnering brengen dat hun inzet en enthousiasme geen vanzelfsprekendheid is. Het team van Al Iman verdient een dikke pluim!

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer