Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

De data van de schoolreisjes komen snel dichterbij en we hebben uw steun nodig om deze ervaring voor de kinderen mogelijk te maken.

Onze penningmeester zal weer aanwezig zal zijn voor de contante betalingen, hij zal er morgen, woensdag 17 april en de week erop op 24 april aanwezig zijn voor het inzamelen van geld voor het schoolreisje. Hij is van 08:30 tot 09:00 uur aanwezig op school. U bent dan van harte welkom mocht u contant willen betalen of iets afspreken voor een betalingsregeling.

Tot nu toe hebben wij nog onvoldoende betalingen binnen om de schoolreisjes te kunnen realiseren, vandaar de meerdere herinneringen en mogelijkheden voor contante betalingen. Bij onvoldoende betalingen kunnen wij de schoolreisjes helaas niet organiseren.

In de bijlage stuur ik u ter herinnering de reeds verstuurde brief.

Voor eventuele vragen kunt u altijd bij mij terecht.

Mocht u al hebben betaald dan wil ik u daar nogmaals hartelijk voor bedanken.

Met vriendelijke groet,

Hanan Iabdallatene

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer