Tevredenheidsonderzoek

Tevredenheidsonderzoek

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,
Salam aleikom,

Als school streven we voortdurend naar verbetering en het bieden van de best mogelijke ervaring voor zowel onze leerlingen als hun ouders. Daarom hechten we veel waarde aan uw feedback. Graag nodigen we u uit om deel te nemen aan ons twee-jaarlijkse tevredenheidsonderzoek. Uw mening is van onschatbare waarde en helpt ons om inzicht te krijgen in wat we goed doen en waar we mogelijk kunnen verbeteren.

U ontvangt vandaag een persoonlijke uitnodiging via Parro om deel te nemen aan het onderzoek. Dit onderzoek zal maximaal 5 minuten van uw tijd in beslag nemen. Er zal betrouwbaar met uw gegevens worden omgegaan en de resultaten worden geheel anoniem verwerkt. Wilt u de vragenlijst uiterlijk vrijdag 26 april invullen alstublieft?

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u mij een Parro-bericht sturen of mailen naar m.sbaa@aliman.nl.

Met vriendelijke groet,

Mariam Sbaa
Kwaliteitscoördinator Kwaliteitszorg & Ambitie

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer