Op tijd komen

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikom,

We zien elke ochtend veel leerlingen met enthousiasme naar school komen, alhamdoulillah.
Helaas zijn er ook dagelijks leerlingen die te laat komen. Als een leerling de klas binnen komt terwijl de les al begonnen is, zorgt dit voor onnodige verstoringen. Daarnaast siert het de moslim als hij zijn afspraken nakomt en op tijd verschijnt. Dit is een goede eigenschap om onze kinderen bij te brengen.

Daarom verzoeken we u er zorg voor te dragen dat uw kind op tijd op school is. De deuren gaan om 08.20 open en om 08.30 sluiten wij de deuren en beginnen de leerkrachten met hun lessen.

Voor de volledigheid vindt u in de bijlagen ‘protocol te laat komen’.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Zahra R’gui

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer