Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Om zoveel mogelijk ouders nog in staat te stellen de ouderbijdrage te betalen, zal onze penningmeester dhr. Laghbili deze week weer op school zijn om de betaling contact te innen. Ook als u een betalingsregeling wil treffen voor het gehele of een deel van het bedrag, kunt u bij hem terecht.

Op woensdag 22 februari is hij van 8.45 tot 9.15 uur in de Stedenwijk. Op donderdag 23 februari is hij van 8.30 tot 9.00 uur in de Muziekwijk.

U kunt uiteraard ook nog steeds betalen via de betaallink die eerder is verstuurd. Vrijdag a.s. bekijken wij of er genoeg ouderbijdrage binnen is om de schoolreisjes te kunnen bekostigen.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Wenskaart voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Als bijlage doe ik u de wenskaart voor de voorjaarsvakantie toekomen.Ter herinnering stuur ik u ook het overzicht met de vakantie- en studiedagen. Tot dinsdag 27 februari

Lees meer

Poëzie op posters

Beste ouders, Collage Almere bestaat 10 jaar, zij verzorgen lessen over kunst en cultuur op de scholen in Almere. Om het 10 jarig bestaan te vieren, deden 1.000 leerlingen, uit

Lees meer

Dag van de Directeur

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Vandaag is het de ‘Dag van de directeur’. Wij hebben onze zeer gewaardeerde directeur in het zonnetje gezet. Moge Allah zijn inzet voor de leerlingen en de

Lees meer