Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Om zoveel mogelijk ouders nog in staat te stellen de ouderbijdrage te betalen, zal onze penningmeester dhr. Laghbili deze week weer op school zijn om de betaling contact te innen. Ook als u een betalingsregeling wil treffen voor het gehele of een deel van het bedrag, kunt u bij hem terecht.

Op woensdag 22 februari is hij van 8.45 tot 9.15 uur in de Stedenwijk. Op donderdag 23 februari is hij van 8.30 tot 9.00 uur in de Muziekwijk.

U kunt uiteraard ook nog steeds betalen via de betaallink die eerder is verstuurd. Vrijdag a.s. bekijken wij of er genoeg ouderbijdrage binnen is om de schoolreisjes te kunnen bekostigen.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer