Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Om zoveel mogelijk ouders nog in staat te stellen de ouderbijdrage te betalen, zal onze penningmeester dhr. Laghbili deze week weer op school zijn om de betaling contact te innen. Ook als u een betalingsregeling wil treffen voor het gehele of een deel van het bedrag, kunt u bij hem terecht.

Op woensdag 22 februari is hij van 8.45 tot 9.15 uur in de Stedenwijk. Op donderdag 23 februari is hij van 8.30 tot 9.00 uur in de Muziekwijk.

U kunt uiteraard ook nog steeds betalen via de betaallink die eerder is verstuurd. Vrijdag a.s. bekijken wij of er genoeg ouderbijdrage binnen is om de schoolreisjes te kunnen bekostigen.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer