Vooruitblik schooljaar 2022-2023

Vooruitblik schooljaar 2022-2023

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

De zomervakantie staat voor de deur: het teken dat het schooljaar voorbij is. Ook het afgelopen jaar stond in het teken van verbetering van onze school en de onderwijskwaliteit. Hier past een woord van dank voor alle gewaardeerde collega’s. Zij hebben zich iedere dag opnieuw keihard ingezet om de kinderen het best mogelijke onderwijs te bieden. Onze dankbaarheid jegens hen is groot. Wij doen er alles aan om de verbeterslag ook komend schooljaar voort te zetten. De uitdaging betreffende de uitbreiding van Al Iman met locatie Muziekwijk gaan wij hierbij samen met u, de leerlingen en vol vertrouwen in Allah swt graag aan, opdat meer leerlingen van islamitisch onderwijs kunnen profiteren inshaAllah. De besluitvorming inzake de schooltijden op beide Al Iman locaties treft u in de bijlage ‘schooltijden’.

Alhamdoelilah kunnen wij stellen dat vrijwel alle groepsleerkrachten ook komend schooljaar team Al Iman vormen en weer keihard hun best gaan doen voor uw kind. Wij hebben ook dit schooljaar weer nieuwe leerkrachten mogen verwelkomen. Juf Warda en juf Karima zijn inmiddels terug van hun verlof en juf Naima B., juf Samira C., juf Patricia, juf Maroua en juf Romana komen ons team versterken. Van een tweetal gedetacheerde leerkrachten en een tijdelijke kracht die ons team dit schooljaar hebben versterkt nemen we afscheid: respectievelijk juf Gwen, juf Sieglien en juf Yasmine. Wij wensen hen veel succes en danken hen voor hun inzet en de samenwerking.

In de bijlagen treft u:

  • De schooltijden van Al Iman locatie Muziekwijk en Al Iman locatie Stedenwijk;
  • De personele bezetting voor het schooljaar 2022-2023;
  • Het vakantierooster 2022-2023. De bijlagen ‘de personele bezetting’ en ‘het vakantierooster’ kunt u binnenkort ook terugvinden op onze prachtige website.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd en danken u voor uw geduld en uw vertrouwen.

Met vriendelijke groet,

Amina Azaouagh

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer