Versoepelingen

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Het kabinet heeft op advies van het OMT besloten om de quarantaineregels in het onderwijs te versoepelen. Het gaat vanaf morgen (‪woensdag 26 januari‬) in. Door de quarantaineregel was afgelopen week gemiddeld een kwart van de leerlingen thuis.  

Nieuwe maatregelen

De nieuwe quarantainemaatregelen betekenen dat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs na contact met een besmet persoon niet meer in quarantaine hoeven als ze geen klachten hebben. Ook hoeven niet meer hele klassen naar huis als er drie of meer besmettingen zijn. Vanaf morgen blijven alleen leerlingen met klachten of corona thuis. Leerlingen met milde klachten zoals hoesten, niezen en keelpijn en een negatieve zelftest mogen weer naar school komen.  

Lokaal beslissingen in overleg met GGD

Bij heel grote besmettingen op een school kan in samenspraak met de GGD alsnog worden besloten tot een grotere quarantaine. Ook kan het op scholen een flinke puzzel blijven om de bezetting rond te krijgen. In beide gevallen kan dat betekenen dat alsnog een hele klas naar huis gestuurd of de school gesloten wordt. De nieuwe regels gelden in principe voor de komende zes weken en worden over drie weken geëvalueerd.

Booster en zelftesten

Verder blijven de andere coronamaatregelen voor de scholen hetzelfde. Zo hoeven ook leraren die geboosterd zijn of die afgelopen acht weken corona hebben gehad en hersteld zijn en in aanraking zijn gekomen met een besmet persoon niet in quarantaine. Wel is het dringend advies dat leraren en leerlingen vanaf groep 6 twee keer per week preventief een zelftest laten doen. Bij een positieve test en klachten geldt in alle gevallen wel dat men in quarantaine moet. Alle maatregelen zijn ook te vinden op de website van Rijksoverheid.   Door de versoepeling kunnen weer meer kinderen naar school toe komen. Dit is goed nieuws voor de leerlingen en is tegelijk ook spannend. Het OMT zegt dat de quarantaineversoepelingen tot een toename van het aantal besmettingen kan leiden onder leerlingen en meer overdracht richting volwassenen. Deze versoepeling kan daardoor naast opluchting ook onzekerheid en spanning oproepen. Een 100 procent veilige school is op dit moment niet mogelijk, maar met het naleven van alle geldende maatregelen wordt geprobeerd zoveel mogelijk de overdracht van corona te vermijden en kan het onderwijs toch doorgaan.  

Waardering, dank en steun

Tot slot wil ik mijn waardering en steun uitspreken voor de collega’s, de leerlingen en u als ouder. Het is in deze periode een ingewikkelde balans om onderwijs en opvang van kinderen te organiseren en dat is met de nieuwe quarantainemaatregelen niet ineens volledig opgelost. Uitdagingen blijven, corona is de komende tijd nog steeds prominent aanwezig. Moge Allah ons behoeden en beschermen!   Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer