Naschoolse activiteiten

Naschoolse activiteiten

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

De Schoor biedt een programma aan van naschoolse activiteiten voor alle leeftijden waaronder koken, sporten en crea. In de bijgevoegde activiteitenladder vindt u het programma voor januari t/m maart. De activiteiten zijn veelal gratis of anders voor een klein bedrag. Voor sommige activiteiten dient u uw kind eerst aan te melden.

Deze activiteitenladder is bedoeld voor kinderen die in de Stedenwijk wonen, maar ook leerlingen van onze school die elders wonen zijn welkom. De Schoor is echter ook actief in andere wijken en stadsdelen van Almere. Op de website, deschoor.nl, kunt u kijken of er eventueel bij u in de buurt iets wordt aangeboden.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Activiteitenladder De Schoor.pdf

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer