Maandagmiddag aanstaande

Maandagmiddag aanstaande

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met een externe deskundige doorlopen we het traject van de ‘zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ waar ik u eerder via Parro over heb bericht. De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst hierover staat gepland op maandagmiddag 31 januari 2022. In ons overzicht ‘vakantie- en studiedagen’ ben ik vergeten dit moment in te plannen, waarvoor excuses.

Om voornoemde reden bieden we noodopvang als u uw kind niet kunt opvangen. Geef dit dan wel per ommegaande (en uiterlijk morgenmiddag) door aan de leerkracht van uw kind. De overige ouders verzoek ik hun kind om 13.00 uur op te halen. Mocht het zo zijn dat de noodopvang vanwege de veelheid op te vangen leerlingen evenmin georganiseerd kan worden, dan zal ik de studiemiddag alsnog annuleren. Daar krijgt u dan vrijdagmiddag bericht van. Bij voorbaat dank voor uw flexibiliteit.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer