Maandagmiddag aanstaande

Maandagmiddag aanstaande

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Met een externe deskundige doorlopen we het traject van de ‘zeven eigenschappen van effectief leiderschap’ waar ik u eerder via Parro over heb bericht. De eerstvolgende (digitale) bijeenkomst hierover staat gepland op maandagmiddag 31 januari 2022. In ons overzicht ‘vakantie- en studiedagen’ ben ik vergeten dit moment in te plannen, waarvoor excuses.

Om voornoemde reden bieden we noodopvang als u uw kind niet kunt opvangen. Geef dit dan wel per ommegaande (en uiterlijk morgenmiddag) door aan de leerkracht van uw kind. De overige ouders verzoek ik hun kind om 13.00 uur op te halen. Mocht het zo zijn dat de noodopvang vanwege de veelheid op te vangen leerlingen evenmin georganiseerd kan worden, dan zal ik de studiemiddag alsnog annuleren. Daar krijgt u dan vrijdagmiddag bericht van. Bij voorbaat dank voor uw flexibiliteit.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer