Verhuizing nevenvestiging locatie muziekwijk

Verhuizing nevenvestiging locatie muziekwijk

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zondag jongstleden heeft u van ons een bericht ontvangen waarin u heeft gelezen dat de nevenvestiging (Al Iman locatie muziekwijk, aan de Operetteweg) een feit is en nu de laatste fase zal ingaan.

Wij hebben eerder aangegeven dat het bestuur een definitief besluit heeft genomen wat betreft de groepen die zullen verhuizen naar de locatie in muziekwijk. Daarbij is het besluit genomen op de groepen van volgend schooljaar:

  • Groep 1/2C
  • Groep 1/2D
  • Groep 3A
  • Groep 3B

Dit houdt in dat er feitelijk 2 kleutergroepen zullen verhuizen en 2 kleutergroepen (groep 1/2A en 1/2B) zullen blijven op de locatie aan de Harderwijkoever. De groepen 3 zullen in geheel verhuizen naar de locatie muziekwijk. In een apart bericht welke kort hierna verstuurd zal worden aan ouders met kinderen in de kleutergroepen, zal bekend worden welke leerlingen exact worden ingedeeld op de locatie van Al Iman aan de Operetteweg in muziekwijk.

*Schooltijden*

Zoals eerder aangegeven zijn wij vandaag in overleg geweest met de MR van Al Iman. Hierin is uitvoerig gesproken over de verhuizing en zo ook over de schooltijden. Over het wijzigen van de schooltijden heeft de oudergeleding van de MR instemmingsrecht. Tijdens dit overleg zijn wij samen met de MR tot twee opties gekomen. Namelijk;

Optie 1: Wijziging van schooltijden geldt alleen voor de nevenvestiging aan de Operetteweg 96. Maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 – 15.00uur Woensdag: 08.45 – 12.45 uur Vrijdag: 08.45 – 11.45 uur

*Optie 1 houdt in dat er effectief 2,5 uur per week minder les wordt gegeven. De groepen 1 t/m 2 aan de Harderwijkoever 3 krijgen in dit geval maandelijks een dag vrij zodat het aantal lesuren gelijk wordt getrokken aan die van de nevenvestiging. De lestijden aan de Harderwijkoever zijn in deze optie ongemoeid en ongewijzigd.

Optie 2: Wijziging van schooltijden voor zowel de vestiging aan de Harderwijkoever 3 als voor de nevenvestiging aan de Operetteweg 96.

Harderwijkoever 3:

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 08.45 – 15.15uur
  • Woensdag: 08.45 – 13.00 uur
  • Vrijdag: 08.45 – 12.00 uur

Nevenvestiging Operetteweg 96:

  • Maandag, dinsdag en donderdag: 08.30 – 15.00uur
  • Woensdag: 08.30 – 12.45 uur
  • Vrijdag: 08.30 – 11.45 uur

*Optie 2 houdt in dat er effectief 1 uur en 15 minuten minder les wordt gegeven op zowel de Harderwijkoever 3 als de nevenvestiging aan de Operetteweg 96. In dit geval wordt er nergens extra vrij gegeven omdat op beide vestigingen hetzelfde aantal lesuren wordt gegeven.

Wij hebben een enquête opgesteld om zo inzicht te verkrijgen in uw mening. In deze enquête mag u een keuze maken tussen één van bovenstaande opties. Bijgaand de link naar de enquête. https://nl.surveymonkey.com/r/5T2WHN9

U heeft tot aan vrijdag 1 juli om 12.00 om uw stem uit te brengen. Daarna worden de binnengekomen stemmen niet meer meegenomen in de analyse. Kort daarna zult u een bericht ontvangen met daarin de definitief gekozen schooltijden.

Geliefde ouders. Het is voor de school een onderneming welke wij met alle nodige verantwoordelijkheid op ons nemen. De school is toe aan uitbreiding. Helaas is onze eerste insteek voor een tweede school in Almere Buiten afgewezen. Waarop wij de extra lokalen hebben gekregen in de vorm van de nevenvestiging in muziekwijk. Met de wil van Allah en daarna met uw hulp en onze leerkrachten, kunnen wij ervoor zorgen dat onze lieve kinderen in Almere de gelegenheid en gunsten hebben om te mogen kiezen uit meerdere Islamitische basisscholen. Met een juiste doorzettingsvermogen en intentie, zullen we omwille van Allah dat doel bereiken. En daarbij hebben wij u en eenieder die betrokken is bij Al Iman nodig. Begin volgend schooljaar willen wij u allen uitnodigen om een kijkje te nemen op onze nevenvestiging; Locatie Al Iman muziekwijk.

De boodschapper van Allah, vrede en zegenen zij met hem, heeft het volgende verkondigd om de waarheid te verhelderen; “Hoe aangenaam is de toestand van een gelovige! Elke hoedanigheid van de gelovige is goed; en deze geldt alleen voor hem. Als hij met een goede gebeurtenis wordt geconfronteerd, is hij dankbaar, hetgeen voor hem goed is. Als hem een tegenslag overkomt, is hij geduldig, hetgeen voor hem goed is.” Muslim, Zuhd 64

Inshaa Allah mogen wij op uw begrip rekenen en gaan we volgend schooljaar er hard voor werken om onze leerlingen voor te bereiden op mooie en succesvolle schoolloopbaan.

Ik hoop u voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri Basisschool Al Iman

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer