Update gezondheidssituatie

Update gezondheidssituatie

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoem,

Ik spreek de hoop uit dat u genoten heeft van een welverdiende vakantie en in goede gezondheid verkeert. Voor de zomervakantie heb ik u op de hoogte gebracht van mijn gezondheidssituatie en u gevraagd mij mee te nemen in uw smeekbedes waarvoor oprechte dank.

Omdat de zomervakantie een emotionele achtbaan was en het ene nieuws het andere opvolgde heb ik u helaas niet eerder kunnen berichten over de stand van zaken.

Ik heb u verteld dat Allah mij beproefd heeft met lymfeklierkanker. Deze diagnose is door meerdere biopten in de afgelopen twaalf jaar bevestigd. In januari 2022 startte ik met een chemokuur die niet aansloeg. Het vooruitzicht was niet gunstig omdat een tweedelijnsbehandeling statistisch gezien minder kans van slagen heeft en opgevolgd zou worden door een risicovolle stamceltransplantatie van een donor.

Om een heel lang verhaal kort te maken: na de achtste chemokuur kreeg ik het meest onverwachte nieuws te horen. Er is geen sprake van lymfeklierkanker maar van neuskanker. De behandelingen die ik heb gekregen pasten niet bij mijn ziektebeeld en waren dan ook gedoemd te mislukken. Al Hamdoelilah. Ik ben Allah zeer dankbaar dat de stamceltransplantatie van de baan is en hoop dat het nieuwe behandelplan inchaAllah meer kans van slagen zal hebben. Ik ben ervan overtuigd dat Allah het lot in dezen heeft gewijzigd door de kracht van onder meer uw smeekbeden. Zo heeft de profeet (vrede zij met hem) gezegd: “De beschikking wordt niet tegengehouden behalve door de smeekbede en de leeftijd zal niet toenemen behalve door goedheid.” Ik waardeer het dan ook enorm als deze voor mij (en anderen) worden voortgezet.

InchaAllah zal ik vanaf 7 september in het ziekenhuis van Groningen starten met een combinatie van chemokuren en bestralingen. De duur hiervan bedraagt 7 weken, de herstelperiode niet meegeteld. Ik zal dan ook in de komende weken steeds meer op de achtergrond geraken, erbij opmerkende dat het team altijd zelfsturend is geweest en ook in de afgelopen periode heeft bewezen dat het niet afhankelijk is van mijn persoon.

Net zoals mijn collega zich heeft geuit, wens ik u een goed schooljaar toe en hoop ik op uw begrip en geduld. InchaAllah zien we elkaar op korte termijn en anders te zijner tijd in goede gezondheid.

Ik sluit af met nogmaals een woord van dank voor al uw goede zorgen en vertrouwen en vraag u nogmaals om uw waardevolle smeekbedes.

Met vriendelijke groet,

Wa salamoe alaikoem,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer