Uitnodiging startgesprekken

Uitnodiging startgesprekken

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

assalamoe ‘aleikoem

Volgende week maandag beginnen de startgesprekken. Vanaf vandaag kunt u via de gespreksplanner van Parro een dag en tijdstip inplannen. Voor iedere leerling wordt een startgesprek gevoerd, waarbij de leerling zelf ook aanwezig is. Voor meer informatie over de achtergrond en inhoud van de startgesprekken verwijs ik u naar de toelichting in de bijlage. Loopt u tegen problemen aan bij het inplannen, dan kunt u bij de groepsleerkracht terecht.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Vervroegde open dagen

Een aantal vo-scholen heeft hun open dagen vervroegd om een mogelijke schoolsluiting bij een nieuwe corona-uitbraak voor te zijn. Bekijk daarom nu al de geplande open dagen in jullie regio online, zodat

Lees meer

Studiedag en activiteiten De Schoor

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), In het overzicht vakantie- en studiedagen heeft u kunnen zien dat we maandag aanstaande een studiedag hebben. Om deze reden zijn de leerlingen vrij. Deze dag

Lees meer