Startgesprekken

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Vanaf woensdag 1 september worden de jaarlijkse startgesprekken gevoerd. Maandag uiterlijk 17.00 uur zal de leerkracht de gespreksplanner in Parro openzetten en kunt u een dag en tijdstip uitkiezen.

Voor elke leerling wordt een startgesprek gevoerd, waarbij de leerling zelf ook aanwezig dient te zijn. De gesprekken vinden plaats in het klaslokaal. We vragen u buiten op het plein te wachten tot de leerkracht u komt halen.

Meer informatie over de startgesprekken vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groeten, Saida Neumann

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer