Startgesprekken

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Vanaf woensdag 1 september worden de jaarlijkse startgesprekken gevoerd. Maandag uiterlijk 17.00 uur zal de leerkracht de gespreksplanner in Parro openzetten en kunt u een dag en tijdstip uitkiezen.

Voor elke leerling wordt een startgesprek gevoerd, waarbij de leerling zelf ook aanwezig dient te zijn. De gesprekken vinden plaats in het klaslokaal. We vragen u buiten op het plein te wachten tot de leerkracht u komt halen.

Meer informatie over de startgesprekken vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groeten, Saida Neumann

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer