Startgesprekken

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Vanaf woensdag 1 september worden de jaarlijkse startgesprekken gevoerd. Maandag uiterlijk 17.00 uur zal de leerkracht de gespreksplanner in Parro openzetten en kunt u een dag en tijdstip uitkiezen.

Voor elke leerling wordt een startgesprek gevoerd, waarbij de leerling zelf ook aanwezig dient te zijn. De gesprekken vinden plaats in het klaslokaal. We vragen u buiten op het plein te wachten tot de leerkracht u komt halen.

Meer informatie over de startgesprekken vindt u in de bijlage.

Met vriendelijke groeten, Saida Neumann

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer