Start bewegingslessen

Start bewegingslessen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is onze leerkracht ‘Sport en Spel’, meester Aimane, gestart met de bewegingslessen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn zeer tevreden. De eerste indrukken zijn dus positief. Vanwege de duurzaamheid starten we met groep 5 t/m 8 in kleine groepen. Het voornemen is dit uit te breiden met de andere groepen. U wordt hier te zijner tijd nader over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer