Start bewegingslessen

Start bewegingslessen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is onze leerkracht ‘Sport en Spel’, meester Aimane, gestart met de bewegingslessen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn zeer tevreden. De eerste indrukken zijn dus positief. Vanwege de duurzaamheid starten we met groep 5 t/m 8 in kleine groepen. Het voornemen is dit uit te breiden met de andere groepen. U wordt hier te zijner tijd nader over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer