Start bewegingslessen

Start bewegingslessen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is onze leerkracht ‘Sport en Spel’, meester Aimane, gestart met de bewegingslessen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn zeer tevreden. De eerste indrukken zijn dus positief. Vanwege de duurzaamheid starten we met groep 5 t/m 8 in kleine groepen. Het voornemen is dit uit te breiden met de andere groepen. U wordt hier te zijner tijd nader over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer