Start bewegingslessen

Start bewegingslessen

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Vandaag is onze leerkracht ‘Sport en Spel’, meester Aimane, gestart met de bewegingslessen. Zowel de leerlingen als de leerkrachten zijn zeer tevreden. De eerste indrukken zijn dus positief. Vanwege de duurzaamheid starten we met groep 5 t/m 8 in kleine groepen. Het voornemen is dit uit te breiden met de andere groepen. U wordt hier te zijner tijd nader over geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer