Auditrapport

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Een in de twee jaar voeren we een systematische periodieke controle naar de schoolkwaliteit, de zogenoemde audit. De externe auditor onderzoekt op basis van lesbezoeken, (na)gesprekken, analyses van documenten en vragenlijsten of de realiteit overeenkomt met de gewenste gang van zaken aangaande de onderwijskwaliteit. De vaststelling van het auditrapport heeft door omstandigheden op zich laten wachten maar tref u hierbij als bijlage. Ondanks de zeer bijzondere omstandigheden kan met recht gezegd worden dat het team van Al Iman het uiterste uit uw kind en de school tracht te halen. Het team heeft wederom laten zien ertoe te doen en het verschil te maken! Al hamdoelilah!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

[pdf-embedder url=”https://www.noorscholen.nl/aliman/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/07-DEF-auditrapport-IBS-Al-Iman-te-Almere-versie-TEAM-04-pdf-1.pdf” title=”07 DEF auditrapport IBS Al Iman te Almere versie TEAM 04 pdf”] 

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer