Auditrapport

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Een in de twee jaar voeren we een systematische periodieke controle naar de schoolkwaliteit, de zogenoemde audit. De externe auditor onderzoekt op basis van lesbezoeken, (na)gesprekken, analyses van documenten en vragenlijsten of de realiteit overeenkomt met de gewenste gang van zaken aangaande de onderwijskwaliteit. De vaststelling van het auditrapport heeft door omstandigheden op zich laten wachten maar tref u hierbij als bijlage. Ondanks de zeer bijzondere omstandigheden kan met recht gezegd worden dat het team van Al Iman het uiterste uit uw kind en de school tracht te halen. Het team heeft wederom laten zien ertoe te doen en het verschil te maken! Al hamdoelilah!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

[pdf-embedder url=”https://www.noorscholen.nl/aliman/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/07-DEF-auditrapport-IBS-Al-Iman-te-Almere-versie-TEAM-04-pdf-1.pdf” title=”07 DEF auditrapport IBS Al Iman te Almere versie TEAM 04 pdf”] 

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer