Auditrapport

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,

Een in de twee jaar voeren we een systematische periodieke controle naar de schoolkwaliteit, de zogenoemde audit. De externe auditor onderzoekt op basis van lesbezoeken, (na)gesprekken, analyses van documenten en vragenlijsten of de realiteit overeenkomt met de gewenste gang van zaken aangaande de onderwijskwaliteit. De vaststelling van het auditrapport heeft door omstandigheden op zich laten wachten maar tref u hierbij als bijlage. Ondanks de zeer bijzondere omstandigheden kan met recht gezegd worden dat het team van Al Iman het uiterste uit uw kind en de school tracht te halen. Het team heeft wederom laten zien ertoe te doen en het verschil te maken! Al hamdoelilah!

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

[pdf-embedder url=”https://www.noorscholen.nl/aliman/wp-content/uploads/sites/14/2022/02/07-DEF-auditrapport-IBS-Al-Iman-te-Almere-versie-TEAM-04-pdf-1.pdf” title=”07 DEF auditrapport IBS Al Iman te Almere versie TEAM 04 pdf”] 

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer