Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Afgelopen maandag stuurde ik u een bericht dat morgen alle gevonden voorwerpen op het plein uitgestald worden.

De moeder die het initiatief hiertoe heeft genomen is helaas in quarantaine. Daarom zullen we dit uitstellen tot een nader vast te stellen datum. U ontvangt nog bericht hierover.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer