Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Afgelopen maandag stuurde ik u een bericht dat morgen alle gevonden voorwerpen op het plein uitgestald worden.

De moeder die het initiatief hiertoe heeft genomen is helaas in quarantaine. Daarom zullen we dit uitstellen tot een nader vast te stellen datum. U ontvangt nog bericht hierover.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer