Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Afgelopen maandag stuurde ik u een bericht dat morgen alle gevonden voorwerpen op het plein uitgestald worden.

De moeder die het initiatief hiertoe heeft genomen is helaas in quarantaine. Daarom zullen we dit uitstellen tot een nader vast te stellen datum. U ontvangt nog bericht hierover.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer