Gevonden voorwerpen

Gevonden voorwerpen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe aleikoem

Afgelopen maandag stuurde ik u een bericht dat morgen alle gevonden voorwerpen op het plein uitgestald worden.

De moeder die het initiatief hiertoe heeft genomen is helaas in quarantaine. Daarom zullen we dit uitstellen tot een nader vast te stellen datum. U ontvangt nog bericht hierover.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer