Staking streekvervoer

Staking streekvervoer

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan zijn om uw kind naar school te brengen. Helemaal wanneer u afhankelijk bent van het openbaar vervoer. Vanuit de leerplicht wordt aangegeven dat in beginsel de ouder(s) en/of verzorger(s) van het kind verantwoordelijk is voor het schoolbezoek. Onder andere stakingen kunnen niet gezien worden als “geoorloofd afwezig”. Echter willen wij graag met u meedenken. Op de volgende dagen zijn stakingen aangekondigd:

  • woensdag 15 maart
  • maandag 20 maart
  • woensdag 22 maart
  • vrijdag 24 maart
  • woensdag 29 maart
  • donderdag 30 maart
  • maandag 3 april
  • woensdag 5 april
  • vrijdag 7 april Enkele tips inzake stakingen streekvervoer:
  • Wees voorbereid op de stakingen.

Om alle stakingen bij te houden, adviseren wij u regelmatig te kijken op www.9292.nl. – Denk aan alternatief vervoer. Wellicht dat familie, vrienden, kennissen of buren u in deze kunnen bijstaan. – Het is ook een idee om ouder(s) van klas/schoolgenoten te benaderen. Misschien kan uw kind met iemand meerijden? Blijf bovenal in contact met school.

Zo zij wij altijd op de hoogte.

Moge Allah het voor eenieder vergemakkelijken. Ameen.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer