Contante betalingen vrijwillige ouderbijdrage

Contante betalingen vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem

Om nog zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, zal dhr. Laghbili volgende week nog twee dagen op locatie aanwezig zijn om de contante betalingen in ontvangst te nemen. Op woensdag 22 maart is hij vanaf 8.45 uur in de Stedenwijk, donderdag 23 maart vanaf 8.30 uur in de Muziekwijk.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer