Contante betalingen vrijwillige ouderbijdrage

Contante betalingen vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem

Om nog zoveel mogelijk ouders in de gelegenheid te stellen de vrijwillige ouderbijdrage te voldoen, zal dhr. Laghbili volgende week nog twee dagen op locatie aanwezig zijn om de contante betalingen in ontvangst te nemen. Op woensdag 22 maart is hij vanaf 8.45 uur in de Stedenwijk, donderdag 23 maart vanaf 8.30 uur in de Muziekwijk.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer