Ramadan-opening

Deel nieuws

Assalamoe ‘aleikoem beste ouders/verzorgers,

Allereerst wens ik u namens alle collega’s een hele fijne gezegende Ramadan met uw gezin, familie en geliefden. Moge Allah ons vasten en al onze goede daden accepteren, onze smeekbeden verhoren en ons onze doelen laten bereiken, amien.

Het team heeft de afgelopen dagen hard gewerkt om de school voor de leerlingen in Ramadansfeer aan te kleden. Neemt u gerust een kijkje!

Morgen starten we de schooldag met een Ramadan-opening op het plein. Op de locatie Muziekwijk zal dat zijn om 8.30 uur vóór de kinderen naar binnen gaan. U hoeft uw kind dus niet eerst naar binnen te brengen. Op de locatie Stedenwijk gaan de kinderen wel eerst naar binnen naar de klas. Vanaf 9.00 uur komen zij weer naar buiten en vindt op het plein de opening plaats. Op beide locaties zijn ouders ook welkom om te blijven en te kijken. U zult dan ons eigen Al-Iman-Ramadanlied horen in shaa Allah!

Zoals andere jaren steunen we ook deze Ramadan weer een sadaqah-project. Dit keer zamelen we geld in voor de bouw van een Koranschool in Oeganda via stichting Rizq. U zult hier nog meer informatie over ontvangen, maar kunt alvast een kijkje nemen op de website: https://www.stichtingrizq.nl/ambassadeur/al-iman/ Over andere activiteiten tijdens Ramadan en over de Eidviering houden we u op de hoogte. Zet u wel alvast in de agenda:

  • Vrijdag 14 april: ‘soehoer’ voor de onderbouw en iftaar voor de bovenbouw
  • Maandag 8 mei: Eidviering!

Met vriendelijke groeten namens het team van Al-Iman,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer