Sport & Beweging lessen

Sport & Beweging lessen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de lessen Sport & Beweging en dat bij, wederzijdse tevredenheid, de leerkracht de gymlessen aan alle leerlingen zal geven. Gisteren heeft de meester voor het eerst lesgegeven aan de onderbouw en direct geconcludeerd niet meer verder te willen met de lessen. Wij vinden het jammer dat de meester direct opgeeft. We zullen een vacature plaatsen in de hoop spoedig een geschiktere kandidaat te vinden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer