Sport & Beweging lessen

Sport & Beweging lessen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de lessen Sport & Beweging en dat bij, wederzijdse tevredenheid, de leerkracht de gymlessen aan alle leerlingen zal geven. Gisteren heeft de meester voor het eerst lesgegeven aan de onderbouw en direct geconcludeerd niet meer verder te willen met de lessen. Wij vinden het jammer dat de meester direct opgeeft. We zullen een vacature plaatsen in de hoop spoedig een geschiktere kandidaat te vinden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer