Sport & Beweging lessen

Sport & Beweging lessen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de lessen Sport & Beweging en dat bij, wederzijdse tevredenheid, de leerkracht de gymlessen aan alle leerlingen zal geven. Gisteren heeft de meester voor het eerst lesgegeven aan de onderbouw en direct geconcludeerd niet meer verder te willen met de lessen. Wij vinden het jammer dat de meester direct opgeeft. We zullen een vacature plaatsen in de hoop spoedig een geschiktere kandidaat te vinden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer