Sport & Beweging lessen

Sport & Beweging lessen

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum,

Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de lessen Sport & Beweging en dat bij, wederzijdse tevredenheid, de leerkracht de gymlessen aan alle leerlingen zal geven. Gisteren heeft de meester voor het eerst lesgegeven aan de onderbouw en direct geconcludeerd niet meer verder te willen met de lessen. Wij vinden het jammer dat de meester direct opgeeft. We zullen een vacature plaatsen in de hoop spoedig een geschiktere kandidaat te vinden. Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer