oktober 6, 2021

oktober 6, 2021

Nieuws

Sport & Beweging lessen

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoum, Afgelopen week hebben wij u geïnformeerd over de lessen Sport & Beweging en dat bij, wederzijdse tevredenheid, de leerkracht de gymlessen aan alle leerlingen zal geven.