Spoedbericht: schoolsluiting tot maandag de aanstaande

Spoedbericht: schoolsluiting tot maandag de aanstaande

Deel nieuws

SPOEDBERICHT: SCHOOLSLUITING TOT EN MET MAANDAG AANSTAANDE

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Vandaag hebben we een studiedag gehad. Een van de aanwezige collega’s ontwikkelde gedurende de dag klachten. Tijdens het overleg heeft ze in de middag een zelftest gedaan waaruit helaas is gebleken dat ze positief is. Een tweede, vandaag afwezige collega, heeft zich eveneens laten testen en bleek ook positief te zijn. We hebben de GGD gebeld en deze hebben de geldende richtlijnen met ons gedeeld:

  • Gevaccineerde collega’s mogen naar school komen en hoeven niet in quarantaine;
  • Niet-gevaccineerde collega’s moeten tot maandag in quarantaine en zich maandag laten testen. Bij een negatieve uitslag mogen ze hun werkzaamheden hervatten. Het percentage niet-gevaccineerden personeelsleden is relatief hoog. Daar komt nog bij dat de vandaag positief geteste collega gevaccineerd was en toch een besmet is geraakt.

Alhoewel collega’s vandaag afstand tot elkaar hebben betracht, kan niet uitgesloten worden dat niemand besmet is geraakt. Bovendien heeft de GGD de beschreven contactmoment als ‘nauw contact’ getypeerd. Voorzichtigheid is derhalve geboden. Voorgaande heeft grote gevolgen:

  • Er volgt een schoolsluiting tot en met maandag 15 november 2021;
  • U wordt in de gelegenheid gesteld om vandaag tot en met 21.00 uur naar school te komen om de laptop van uw kind op te halen. U kunt zich melden bij meester Othman, juf Carolina en/of juf Siham;
  • Vanaf morgen zullen afstandslessen, conform ons ‘protocol afstandsonderwijs’ georganiseerd worden voor groep 3 t/m 8. Uiteraard worden zowel leerlingen als leerkrachten in de gelegenheid gesteld om hier na lange tijd weer in te komen. U ontvangt, van de eigen groepsleerkracht, hier uiterlijk morgen voor 9 uur bericht van;
  • Voor groep 1-2 worden via Parro werkbladen verstuurd. Ook ontvangt u de inloggegevens voor Squla;
  • Het fysieke onderwijs wordt hervat op dinsdag 16 november 2021 als uit de test van de leerkracht is gebleken dat deze negatief is. Mocht de uitslag nog niet binnen zijn dan wordt u hier door de eigen leerkracht over geïnformeerd;
  • Omdat we niet weten wie besmet(telijk) is, kunnen we geen noodopvang organiseren.

Geplande activiteiten tot en met maandag vinden evenmin doorgang. We vinden het vreselijk dat dit bericht gedeeld moet worden, ook gelet op de gevolgen die het heeft, voor u en uw kinderen. Tegelijkertijd hopen we ook op uw begrip en flexibiliteit te mogen rekenen. Moge Allah ons beschermen. Heeft u vragen, neem morgen vanaf 8.00 uur contact op met de school op het nummer 036-5304737. Voel u ook vrij om de leerkracht van uw kind een parrobericht te sturen. Hoop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Nadere informatie volgt.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer