‘Soehoer’ voor de onderbouw

‘Soehoer’ voor de onderbouw

Deel nieuws

Assalaamoe’alaikoem

beste ouders/verzorgers,

Alhamdoelillah! Het mag en kan weer! Wij en de kinderen kijken er enorm naar uit om een gezamenlijke suhoor te vieren.

De suhoor is gepland op donderdag 14 april, 8.30 uur. Uw kind ontbijt dus op school. Wij zorgen voor melk en dadels. U mag lekker eten of drinken meegeven voor de suhoor.

Er hangt een intekenlijst bij de deur van de klas van uw kind. Gelieve één van de keuzes invullen. De leerkracht van uw kind geeft aan of er (nog) hulpouders nodig zijn. Uw kind mag in speciale kleding komen (denk aan: jelebba/jilbab).

Als er vragen zijn, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet en een gezegende ramadan gewenst!

Leerkrachten van al Iman

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer