‘Soehoer’ voor de onderbouw

‘Soehoer’ voor de onderbouw

Deel nieuws

Assalaamoe’alaikoem

beste ouders/verzorgers,

Alhamdoelillah! Het mag en kan weer! Wij en de kinderen kijken er enorm naar uit om een gezamenlijke suhoor te vieren.

De suhoor is gepland op donderdag 14 april, 8.30 uur. Uw kind ontbijt dus op school. Wij zorgen voor melk en dadels. U mag lekker eten of drinken meegeven voor de suhoor.

Er hangt een intekenlijst bij de deur van de klas van uw kind. Gelieve één van de keuzes invullen. De leerkracht van uw kind geeft aan of er (nog) hulpouders nodig zijn. Uw kind mag in speciale kleding komen (denk aan: jelebba/jilbab).

Als er vragen zijn, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet en een gezegende ramadan gewenst!

Leerkrachten van al Iman

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer