‘Soehoer’ voor de onderbouw

‘Soehoer’ voor de onderbouw

Deel nieuws

Assalaamoe’alaikoem

beste ouders/verzorgers,

Alhamdoelillah! Het mag en kan weer! Wij en de kinderen kijken er enorm naar uit om een gezamenlijke suhoor te vieren.

De suhoor is gepland op donderdag 14 april, 8.30 uur. Uw kind ontbijt dus op school. Wij zorgen voor melk en dadels. U mag lekker eten of drinken meegeven voor de suhoor.

Er hangt een intekenlijst bij de deur van de klas van uw kind. Gelieve één van de keuzes invullen. De leerkracht van uw kind geeft aan of er (nog) hulpouders nodig zijn. Uw kind mag in speciale kleding komen (denk aan: jelebba/jilbab).

Als er vragen zijn, kunt u terecht bij de leerkracht van uw kind.

Met vriendelijke groet en een gezegende ramadan gewenst!

Leerkrachten van al Iman

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer