Centrale Eindtoets 2023

Centrale Eindtoets 2023

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem,

Allereerst wens ik u een fijne en gezegende Ramadan toe. Ook dit schooljaar valt de afname van de Centrale eindtoets in de Ramadan. Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april nemen alle leerlingen van groep 8 hieraan deel.

De Centrale eindtoets geeft een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. Het meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies dat t.z.t. met u wordt gedeeld.

Uw kind heeft vandaag het informatieboekje ‘Centrale Eindtoets 2023’ meegekregen. Hierin treft u informatie over o.a. de voorbereiding op de toets en het leerlingrapport. Wij raden u aan het boekje met uw kind te bespreken en samen de voorbeeldopgaven te maken. Moge Allah s.w.t. onze leerlingen zegenen en succes schenken inshaAllah!

M.v.g.

Amina Azaouagh Intern begeleider

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer