Centrale Eindtoets 2023

Centrale Eindtoets 2023

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem,

Allereerst wens ik u een fijne en gezegende Ramadan toe. Ook dit schooljaar valt de afname van de Centrale eindtoets in de Ramadan. Op dinsdag 18, woensdag 19 en donderdag 20 april nemen alle leerlingen van groep 8 hieraan deel.

De Centrale eindtoets geeft een ondersteunend advies aan de school over de keuze van het best passende brugklastype voortgezet onderwijs. Het meet wat uw kind in acht jaar basisonderwijs geleerd heeft op het gebied van taal, rekenen en wereldoriëntatie. Hieruit volgt een toetsadvies dat t.z.t. met u wordt gedeeld.

Uw kind heeft vandaag het informatieboekje ‘Centrale Eindtoets 2023’ meegekregen. Hierin treft u informatie over o.a. de voorbereiding op de toets en het leerlingrapport. Wij raden u aan het boekje met uw kind te bespreken en samen de voorbeeldopgaven te maken. Moge Allah s.w.t. onze leerlingen zegenen en succes schenken inshaAllah!

M.v.g.

Amina Azaouagh Intern begeleider

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer