Opbrengst Sadaqah-project

Opbrengst Sadaqah-project

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met grote dankbaarheid en trots verheugt ons u te kunnen mededelen dat het Sadaqah-project succesvol is afgerond! In de bijlage treft u een brief, een flyer en een filmje met meer informatie over de afronding van ons Sadaqah-project. Moge Allah swt uw hasanaat vermeerderen, u de hoogste rang van het paradijs schenken en dit van u accepteren als een profijtvolle sadaqah. Ameen.

Met vriendelijke groet,

Het Sadaqah-project team van Al Iman

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer