Opbrengst Sadaqah-project

Opbrengst Sadaqah-project

Deel nieuws

Assalamoe alaikoem Beste ouder(s)/verzorger(s),

Met grote dankbaarheid en trots verheugt ons u te kunnen mededelen dat het Sadaqah-project succesvol is afgerond! In de bijlage treft u een brief, een flyer en een filmje met meer informatie over de afronding van ons Sadaqah-project. Moge Allah swt uw hasanaat vermeerderen, u de hoogste rang van het paradijs schenken en dit van u accepteren als een profijtvolle sadaqah. Ameen.

Met vriendelijke groet,

Het Sadaqah-project team van Al Iman

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer