Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij breng ik nogmaals het project Schoolmaaltijden onder uw aandacht. Doel van dit project van het Rode Kruis is dat alle kinderen goed gevoed naar school komen. Ouders die in aanmerking komen voor deelname krijgen per kind een boodschappenkaart waarmee in een aantal supermarkten betaald kan worden. U kunt u aanmelden via deze link: https://eenew.ifrc.org/single/0T…ool%20al%20Iman

De school wordt eenmalig gevraagd om te bevestigen dat de aangemelde kinderen daadwerkelijk leerlingen van school zijn. Daarna vindt er over de gezinnen geen contact meer plaats tussen school en het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal de ouders benaderen om vast te stellen of zij voor ondersteuning in aanmerking komen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer