Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij breng ik nogmaals het project Schoolmaaltijden onder uw aandacht. Doel van dit project van het Rode Kruis is dat alle kinderen goed gevoed naar school komen. Ouders die in aanmerking komen voor deelname krijgen per kind een boodschappenkaart waarmee in een aantal supermarkten betaald kan worden. U kunt u aanmelden via deze link: https://eenew.ifrc.org/single/0T…ool%20al%20Iman

De school wordt eenmalig gevraagd om te bevestigen dat de aangemelde kinderen daadwerkelijk leerlingen van school zijn. Daarna vindt er over de gezinnen geen contact meer plaats tussen school en het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal de ouders benaderen om vast te stellen of zij voor ondersteuning in aanmerking komen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Absenties

Beste ouders,Salam aleikom, Enkele maanden geleden hebben wij u bericht dat u zelf de absenties in Parro kon verwerken. Wij waarderen het dat u hier gehoor aan heeft gegeven en

Lees meer

Steun Al Iman 2

Salamoe allaikom,Beste ouders, Heeft u een kind van 2, 3 en/of 4 jaar? En woont u in het omcirkelde gebied? 6km vanaf postcode 1326Steun ons via deze link: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwe-scholen/index.html#/gegevens/310 Bij

Lees meer