Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij breng ik nogmaals het project Schoolmaaltijden onder uw aandacht. Doel van dit project van het Rode Kruis is dat alle kinderen goed gevoed naar school komen. Ouders die in aanmerking komen voor deelname krijgen per kind een boodschappenkaart waarmee in een aantal supermarkten betaald kan worden. U kunt u aanmelden via deze link: https://eenew.ifrc.org/single/0T…ool%20al%20Iman

De school wordt eenmalig gevraagd om te bevestigen dat de aangemelde kinderen daadwerkelijk leerlingen van school zijn. Daarna vindt er over de gezinnen geen contact meer plaats tussen school en het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal de ouders benaderen om vast te stellen of zij voor ondersteuning in aanmerking komen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer