Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Nogmaals: Schoolmaaltijdenproject

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Hierbij breng ik nogmaals het project Schoolmaaltijden onder uw aandacht. Doel van dit project van het Rode Kruis is dat alle kinderen goed gevoed naar school komen. Ouders die in aanmerking komen voor deelname krijgen per kind een boodschappenkaart waarmee in een aantal supermarkten betaald kan worden. U kunt u aanmelden via deze link: https://eenew.ifrc.org/single/0T…ool%20al%20Iman

De school wordt eenmalig gevraagd om te bevestigen dat de aangemelde kinderen daadwerkelijk leerlingen van school zijn. Daarna vindt er over de gezinnen geen contact meer plaats tussen school en het Rode Kruis. Het Rode Kruis zal de ouders benaderen om vast te stellen of zij voor ondersteuning in aanmerking komen.

Hopende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer