Islamquiz en Korancompetitie

Islamquiz en Korancompetitie

Deel nieuws

As-Salamoe Alaikoem,

Beste ouders,

Op dinsdag 23 mei 2023 vindt voor de eerste keer in de recente periode de Islamquiz en Korancompetitie plaats tussen de scholen van Stichting Noor. Het evenement vindt plaats in de Al Hambra school in Utrecht en wordt live uitgezonden voor ouders en leerlingen. Helaas kan er dit jaar geen publiek mee.

Tijdens de Islamquiz wordt onze school vertegenwoordigd door drie leerlingen uit leerjaar 6, 7 en 8. Voor de Korancompetitie gaan twee leerlingen mee uit leerjaar 4 t/m 8.

De voorrondes voor de Islamquiz hebben al plaatsgevonden. Hier zijn 3 winnaars uit voortgekomen. De voorrondes voor de Korancompetitie vinden deze week en volgende week plaats.

Zie bijlage voor de flyer met meer informatie.

Met vriendelijke groet,

Ayyoub Ouali

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer