Nieuwe betaallink

Nieuwe betaallink

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem

Op verzoek van ouders die nog de vrijwillige ouderbijdrage willen betalen, hierbij een nieuwe betaallink: https://www.ing.nl/particulier/b…1QO7T2zIOM7jM1M Wilt u na betaling aub de groepsleerkracht hier een bericht over sturen? Graag onder vermelding van naam kind en tenaamstelling van de bankrekening. Anders wordt het voor ons moeilijk om betalingen terug te herleiden tot leerlingen.

Alvast bedankt!

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer