Vervanging juf Jihane

Vervanging juf Jihane

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Zoals u weet heeft juf Jihane sinds vorige week haar welverdiende zwangerschapsverlof opgenomen. Moge Allah het voor haar vergemakkelijken. Ameen.

Middels dit bericht wil ik u kenbaar maken dat wij Alhamdolillah juf Maroua bereid hebben gevonden om groep 3B vanaf morgen op maandag en dinsdag over te nemen. Ook op de woensdagen zal zij betrokken blijven bij de groep. Wij wensen haar heel veel succes toe inshaa Allah.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer