Aanwezigheid leerlingen tijdens de cito-toetsing

Aanwezigheid leerlingen tijdens de cito-toetsing

Deel nieuws

Beste ouder(s)/ verzorger(s), Assalaamoe alaikoem,

Op donderdag 20 januari heb ik u medegedeeld dat de cito-periode deze week van start is gegaan. Wij zijn begonnen met technisch lezen dat individueel bij de leerlingen wordt afgenomen. Volgende week starten de overige vakken, die klassikaal worden getoetst.

Het valt ons op dat er vandaag nog veel leerlingen zonder positieve testuitslag afwezig zijn. Aangezien het voor de leerlingen ongewenst is om vertraging op te lopen en toetsen in te moeten halen, wil ik u wijzen op de berichtgeving van gisteren over de nieuwe quarantainemaatregelen. Bij milde klachten zoals hoesten, niezen en keelpijn i.c.m. een negatieve zelftest worden de leerlingen gewoon op school verwacht. Dit geldt ook voor leerlingen die thuis of elders in contact zijn geweest met een positief geteste persoon. Uw kind krijgt overigens alleen online les als hij/ zij positief getest is, maar milde of geen klachten heeft en/ of de groepsleerkracht in quarantaine moet.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groeten,

Amina Azaouagh Interne begeleider

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer