Leden voor het ouderpanel gezocht

Leden voor het ouderpanel gezocht

Deel nieuws

Al Iman zoekt betrokken en enthousiaste leden voor het ouderpanel.

Waarom een ouderpanel?

Het ouderpanel biedt ons de mogelijkheid om laagdrempelig en rechtstreeks een reëel beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de directie betreffende aspecten als identiteit, veiligheid op school, en kwaliteit en organisatie van het onderwijs.

Doel van het ouderpanel

• Ouderbetrokkenheid bij de school en het onderwijs vergroten.
• Waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs.
• Keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken, inzichtelijk maken.
• Peilen wat er onder de ouders leeft, hoe gedacht wordt over nader te noemen zaken.

Samenstelling

Wij streven ernaar een gemotiveerd en representatief ouderpanel te vormen dat bestaat uit betrokken ouders, uit diverse jaargroepen.

Praktisch

• Het ouderpanel komt ieder schooljaar vier keer bij elkaar.
• De data worden aan het begin van het jaar kenbaar gemaakt.
• De inhoud van de bijeenkomsten kan verschillen. In ieder geval komen tijdens deze bijeenkomsten de meningen en opvattingen van de ouders aan bod.
• Ouders worden in de gelegenheid gesteld om zelf punten aan te dragen waarover ze vragen hebben.
• De tijdsduur is hooguit anderhalf uur per vergadering.

Bevoegdheden van het ouderpanel

• Meedenken over ontwikkelingen op school.
• Fungeren als klankbord voor het team/directie bij nieuwe ontwikkelingen.
• Het ouderpanel heeft echter geen formele status en derhalve geen beslissingsbevoegdheid.

Trekt zitting in het ouderpanel u aan en denkt u op deze manier een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school te kunnen leveren?  U kunt zich aanmelden via een Parro-bericht aan Saida Neumann. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer