Leden voor het ouderpanel gezocht

Leden voor het ouderpanel gezocht

Deel nieuws

Al Iman zoekt betrokken en enthousiaste leden voor het ouderpanel.

Waarom een ouderpanel?

Het ouderpanel biedt ons de mogelijkheid om laagdrempelig en rechtstreeks een reëel beeld te krijgen van wat er onder ouders leeft. De panelleden functioneren als gesprekspartner voor de directie betreffende aspecten als identiteit, veiligheid op school, en kwaliteit en organisatie van het onderwijs.

Doel van het ouderpanel

• Ouderbetrokkenheid bij de school en het onderwijs vergroten.
• Waar mogelijk komen tot verbeteringen van het onderwijs.
• Keuzes die de school maakt, heeft gemaakt of wil maken, inzichtelijk maken.
• Peilen wat er onder de ouders leeft, hoe gedacht wordt over nader te noemen zaken.

Samenstelling

Wij streven ernaar een gemotiveerd en representatief ouderpanel te vormen dat bestaat uit betrokken ouders, uit diverse jaargroepen.

Praktisch

• Het ouderpanel komt ieder schooljaar vier keer bij elkaar.
• De data worden aan het begin van het jaar kenbaar gemaakt.
• De inhoud van de bijeenkomsten kan verschillen. In ieder geval komen tijdens deze bijeenkomsten de meningen en opvattingen van de ouders aan bod.
• Ouders worden in de gelegenheid gesteld om zelf punten aan te dragen waarover ze vragen hebben.
• De tijdsduur is hooguit anderhalf uur per vergadering.

Bevoegdheden van het ouderpanel

• Meedenken over ontwikkelingen op school.
• Fungeren als klankbord voor het team/directie bij nieuwe ontwikkelingen.
• Het ouderpanel heeft echter geen formele status en derhalve geen beslissingsbevoegdheid.

Trekt zitting in het ouderpanel u aan en denkt u op deze manier een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van de school te kunnen leveren?  U kunt zich aanmelden via een Parro-bericht aan Saida Neumann. Er wordt dan z.s.m. contact met u opgenomen.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer