Vacature Pleinwachtouder

Vacature Pleinwachtouder

Deel nieuws

Wij zijn op zoek naar enthousiaste vrijwilligers om ons team van pleinwachtouders uit te breiden. Pleinwachtouders hebben de volgende taken:

 • Toezicht houden tijdens het buitenspelen van de leerlingen;
 • Er zorg voor dragen dat de leerlingen plezier hebben tijdens het buitenspelen door het aanbieden van activiteiten;
 • Zorg dragen voor zowel de fysieke als de sociale veiligheid van de leerlingen tijdens het buitenspelen;
 • Zo nodig ingrijpen bij ongewenste situaties;
 • Opvang in de klaslokalen als de weersomstandigheden buitenspelen onmogelijk maken;
 • Het verzorgen van een overdracht aan de leerkracht als dat nodig is.

Wat vragen wij van een pleinwachtouder?

 • Een positieve pedagogische houding;
 • Goede beheersing van de Nederlandse taal;
 • Betrouwbaarheid en punctualiteit bij het nakomen van afspraken;
 • Beschikbaarheid op maandag, dinsdag en/of donderdag van 11.30 tot 12.00 uur. Het is mogelijk om u voor één, twee of drie dagen op te geven.
 • Bereidheid tot het overleggen van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Wat bieden wij?

 • Een leuke en uitdagende bijbaan tegen een kleine vrijwilligersvergoeding;
 • Begeleiding en/of de mogelijkheid tot het volgen van een (EHBO-)cursus;
 • Deelname aan andere schoolactiviteiten zoals schoolreisjes.

Bent u enthousiast geworden en wilt u zich opgeven? Of wilt u nog meer informatie? Dan kunt u zich wenden tot juf Samira: s.sbaa@aliman.nl

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer