Start Peer Mediation

Start Peer Mediation

Deel nieuws

Vanaf heden zet Al-Iman ‘Peer Mediation’ in tijdens de middagpauzes.

Wat is peer mediation

‘Peer’ betekent ‘gelijke’ en ‘mediation’ betekent conflictbemiddeling. Peer mediation is een vorm van mediation waarbij leerlingen onderling een oplossing vinden voor hun conflict. Daarnaast vermijd je hiermee dat conflicten escaleren tot pesterijen. Steeds meer scholen zetten hierop in. Dat wordt niet alleen gedaan omdat er zo minder conflicten zijn. Ze doen dit ook omdat leerlingen dan al op vroege leeftijd leren hoe ze kunnen omgaan met een conflict.

Voordelen van peer mediation

  • De leerlingen nemen zelf het initiatief;
  • De leerlingen delen elkaars belevingswereld, hierdoor kunnen zij zich goed inleven in de partijen en zullen zij door anderen sneller worden geaccepteerd;
  • Peer mediation leidt tot een snelle en duurzame oplossing van conflicten op school;
  • De leerlingen leren al op jonge leeftijd om te gaan met conflicten: een vaardigheid die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken.

Peer mediation op Al Iman

Morgen, donderdag 8 oktober 2020, zullen wij een start maken met het mediationprogramma. Uit elke groep (6 t/m 8) zijn twee of drie leerlingen uitgekozen als mediator. Een mediator wordt een keer per week, tijdens de grote middagpauze van de midden- en bovenbouw, ingezet op het plein gedurende tien weken. Zij zijn herkenbaar door middel van de oranje veiligheidshesjes met op de rug ‘mediator’ bedrukt. De mediatoren komen een keer per maand bij elkaar en worden getraind door middel van bijvoorbeeld rollenspellen, om te oefenen met verschillende communicatie- en gespreksstijlen. Ook zullen moeilijke casussen besproken worden.

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer