Start Peer Mediation

Start Peer Mediation

Deel nieuws

Vanaf heden zet Al-Iman ‘Peer Mediation’ in tijdens de middagpauzes.

Wat is peer mediation

‘Peer’ betekent ‘gelijke’ en ‘mediation’ betekent conflictbemiddeling. Peer mediation is een vorm van mediation waarbij leerlingen onderling een oplossing vinden voor hun conflict. Daarnaast vermijd je hiermee dat conflicten escaleren tot pesterijen. Steeds meer scholen zetten hierop in. Dat wordt niet alleen gedaan omdat er zo minder conflicten zijn. Ze doen dit ook omdat leerlingen dan al op vroege leeftijd leren hoe ze kunnen omgaan met een conflict.

Voordelen van peer mediation

  • De leerlingen nemen zelf het initiatief;
  • De leerlingen delen elkaars belevingswereld, hierdoor kunnen zij zich goed inleven in de partijen en zullen zij door anderen sneller worden geaccepteerd;
  • Peer mediation leidt tot een snelle en duurzame oplossing van conflicten op school;
  • De leerlingen leren al op jonge leeftijd om te gaan met conflicten: een vaardigheid die zij de rest van hun leven kunnen gebruiken.

Peer mediation op Al Iman

Morgen, donderdag 8 oktober 2020, zullen wij een start maken met het mediationprogramma. Uit elke groep (6 t/m 8) zijn twee of drie leerlingen uitgekozen als mediator. Een mediator wordt een keer per week, tijdens de grote middagpauze van de midden- en bovenbouw, ingezet op het plein gedurende tien weken. Zij zijn herkenbaar door middel van de oranje veiligheidshesjes met op de rug ‘mediator’ bedrukt. De mediatoren komen een keer per maand bij elkaar en worden getraind door middel van bijvoorbeeld rollenspellen, om te oefenen met verschillende communicatie- en gespreksstijlen. Ook zullen moeilijke casussen besproken worden.

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer