Inzameling Qur’aanschool Uganda

Inzameling Qur’aanschool Uganda

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

Na de start van de Ramadan willen we u graag op de hoogte brengen van een bijzonder Sadaqah Project dat we met de gunst van Allaah hebben opgezet. Het doel van dit project is om onze leerlingen bewust te maken van de waarde van vrijgevigheid en solidariteit met onze broeders en zusters in Uganda en hun streven om een Qur’aanschool te bouwen. Dit doen wij in samenwerking met Stichting Rizq.

Er zijn verschillende activiteiten gepland waarbij de leerlingen en u als ouder/verzorger kunnen bijdragen aan dit mooie doel. Een van deze activiteiten is het dagelijks inzamelen van flessen en donaties. Hiermee willen we niet alleen geld inzamelen, maar ook de kinderen bewust maken van het belang van recycling en duurzaamheid. We zouden het op prijs stellen als u uw kind aanmoedigt om thuis ook flessen te verzamelen. Flessen kunnen elke dag ingeleverd worden bij de leerkracht en donaties kunnen in het spaarpotje van de desbetreffende groep terecht.

Daarnaast heeft stichting Rizq voor elke groep een donatielink gemaakt waarop u vrijwillig een bijdrage kunt overmaken. We begrijpen dat niet iedereen in staat is om bij te dragen, maar elke bijdrage, groot of klein, is welkom en zal enorm worden gewaardeerd. Via de link is ook de tussenstand van de inzameling te volgen. Deze link zal gauw door de leerkracht van uw kind gedeeld worden inshaa Allah.

Op een later moment zal er ook een sponsorloop worden georganiseerd, waarbij leerlingen geld kunnen inzamelen door rondjes te rennen/lopen. Dit zal niet alleen bijdragen aan het Sadaqah project, maar ook aan de gezondheid en fitheid van onze leerlingen. Wij weten dat met het vasten voor sommige leerlingen zwaar kan zijn en wij hopen daarom dat hun beloning hierin enorm zal zijn. Leerlingen zijn volledig vrij om te rennen of te lopen op eigen tempo. Het aantal rondjes is ook helemaal naar gelang hun vermogen. Mocht u toch liever hebben dat uw kind niet meedoet aan de sponsorloop dan kunt u dit gerust aangeven bij de leerkracht. Er zal vandaag een speciaal sponsorloopformulier meegegeven worden aan uw kind waarop sponsoren gewerfd mogen worden inshaa Allah.

Als hoogtepunt van ons Sadaqah project zullen de leerlingen in groep 1 t/m 8 thuis samen met hun ouders een gerechtje voorbereiden dat op het schoolplein van Al Iman zal worden verkocht. Dit is een prachtige gelegenheid om de kinderen te leren over het belang van delen en samenwerken, terwijl we tegelijkertijd geld inzamelen voor het Sadaqah project.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij over dit mooie project en dat wij gezamenlijk dit mooie doel van Sadaqah Jaariyah (een doorlopende liefdadigheid) mogen verwezenlijken.

Met vriendelijke groet,

Het Sadaqah-project team van Al Iman

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer