Verlengde wintervakantie

Verlengde wintervakantie

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

U heeft hoogstwaarschijnlijk de persconferentie gevolgd en vernomen dat de wintervakantie vervroegd wordt met één week. Hiermee is een einde gekomen aan alle speculaties en onduidelijkheden. Voor onze school zal dit tot gevolg hebben dat de leerlingen vrij zijn van maandag 20 december 2021 tot maandag 10 januari 2022. Dit betekent ook dat de studiedag van vrijdag 17 december 2021 geannuleerd wordt.

Nadere berichtgeving over de maatregelen zullen niet meer volgen tenzij het kabinet relevante informatie deelt in de wintervakantie.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer