Groepsindeling nieuwe schooljaar

Groepsindeling nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem,

Schooljaar 2020-2021 was wederom een bijzonder jaar; we kregen weer te maken met een lockdown en coronaprotocollen, een periode van afstandsonderwijs en vrije dagen in verband met extreem weer en coronabesmettingen. Vooruitkijkend naar komend schooljaar verlangen we allemaal naar een schooljaar waarin we alle lesdagen op school kunnen doorbrengen. Een schooljaar waarbij onze ouders het schoolgebouw weer kunnen betreden en fysieke gesprekken gevoerd kunnen worden. InchaAllah!

Voor het nieuwe schooljaar hebben wij de groepsindeling vastgesteld, die u als bijlage van dit bericht treft. De afgelopen jaren weten steeds meer ouders onze school te vinden. Komend schooljaar starten we op 1 augustus met 356 leerlingen waar dat precies een jaar eerder 331 leerlingen waren. We groeien ontzettend hard wat ook gevolgen heeft voor het aannemen van nieuwe leerlingen.

De groepen zijn grotendeels intact gebleven. In een enkele situatie was een kleine wijziging nodig vanwege doublure of neveninstroom. We voeren dit proces zo zorgvuldig mogelijk uit. De leerkracht van uw kind zal aanstaande maandag de groepsindeling met de leerlingen delen. Later in de week trachten we een kennismaking te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Groepsbezetting schooljaar 2021 – 2022.pdf

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer