Groepsindeling nieuwe schooljaar

Groepsindeling nieuwe schooljaar

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers, Assalamoe alaikoem,

Schooljaar 2020-2021 was wederom een bijzonder jaar; we kregen weer te maken met een lockdown en coronaprotocollen, een periode van afstandsonderwijs en vrije dagen in verband met extreem weer en coronabesmettingen. Vooruitkijkend naar komend schooljaar verlangen we allemaal naar een schooljaar waarin we alle lesdagen op school kunnen doorbrengen. Een schooljaar waarbij onze ouders het schoolgebouw weer kunnen betreden en fysieke gesprekken gevoerd kunnen worden. InchaAllah!

Voor het nieuwe schooljaar hebben wij de groepsindeling vastgesteld, die u als bijlage van dit bericht treft. De afgelopen jaren weten steeds meer ouders onze school te vinden. Komend schooljaar starten we op 1 augustus met 356 leerlingen waar dat precies een jaar eerder 331 leerlingen waren. We groeien ontzettend hard wat ook gevolgen heeft voor het aannemen van nieuwe leerlingen.

De groepen zijn grotendeels intact gebleven. In een enkele situatie was een kleine wijziging nodig vanwege doublure of neveninstroom. We voeren dit proces zo zorgvuldig mogelijk uit. De leerkracht van uw kind zal aanstaande maandag de groepsindeling met de leerlingen delen. Later in de week trachten we een kennismaking te realiseren.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Groepsbezetting schooljaar 2021 – 2022.pdf

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer