Ontvangst diploma

Ontvangst diploma

Deel nieuws

Salaam ou alaikoem beste ouders/verzorgers,

Morgenavond bent u welkom om samen met uw kind het diploma in ontvangst te mogen nemen.

Dit zal op het schoolplein plaatsvinden.

We zien u morgen in-shaa-Allah.

Wa alaikoum asalaam, Team Al-Iman

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer