Ontvangst diploma

Ontvangst diploma

Deel nieuws

Salaam ou alaikoem beste ouders/verzorgers,

Morgenavond bent u welkom om samen met uw kind het diploma in ontvangst te mogen nemen.

Dit zal op het schoolplein plaatsvinden.

We zien u morgen in-shaa-Allah.

Wa alaikoum asalaam, Team Al-Iman

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer