De veiligheid rondom de school

De veiligheid rondom de school

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vandaag heb ik, omtrent de veiligheid rondom de school, een gesprek gehad met de wijkagent. De wijkagent heeft aangegeven dat er vanaf de eerste week van december regelmatig verkeerscontroles plaats zullen vinden met als doel om ouders en leerlingen bewust te maken van de veiligheid rondom de school. Onveilige situaties zullen beboet worden (deze boete bedraagt 95 euro exclusief administratiekosten).

Buren hebben meermaals bij de politie en de gemeente geklaagd over de onveilige verkeerssituatie die zich uit door onder meer:

– midden op de weg stil te staan of te parkeren om de kinderen uit te laten stappen.

– langs de weg, op de gele streep of half op de stoep, te parkeren.

In de omgeving van de school zijn er voldoende parkeerplaatsen. We verzoeken u gebruik te maken van parkeerplekken bij de Elburgkade (achter Saffana’s kindercentrum) en het Maastrichtkwartier.

Wij hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Veiligheidscoördinator

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer