De veiligheid rondom de school

De veiligheid rondom de school

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vandaag heb ik, omtrent de veiligheid rondom de school, een gesprek gehad met de wijkagent. De wijkagent heeft aangegeven dat er vanaf de eerste week van december regelmatig verkeerscontroles plaats zullen vinden met als doel om ouders en leerlingen bewust te maken van de veiligheid rondom de school. Onveilige situaties zullen beboet worden (deze boete bedraagt 95 euro exclusief administratiekosten).

Buren hebben meermaals bij de politie en de gemeente geklaagd over de onveilige verkeerssituatie die zich uit door onder meer:

– midden op de weg stil te staan of te parkeren om de kinderen uit te laten stappen.

– langs de weg, op de gele streep of half op de stoep, te parkeren.

In de omgeving van de school zijn er voldoende parkeerplaatsen. We verzoeken u gebruik te maken van parkeerplekken bij de Elburgkade (achter Saffana’s kindercentrum) en het Maastrichtkwartier.

Wij hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Veiligheidscoördinator

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer