De veiligheid rondom de school

De veiligheid rondom de school

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,

Assalamoe alaikoum,

Vandaag heb ik, omtrent de veiligheid rondom de school, een gesprek gehad met de wijkagent. De wijkagent heeft aangegeven dat er vanaf de eerste week van december regelmatig verkeerscontroles plaats zullen vinden met als doel om ouders en leerlingen bewust te maken van de veiligheid rondom de school. Onveilige situaties zullen beboet worden (deze boete bedraagt 95 euro exclusief administratiekosten).

Buren hebben meermaals bij de politie en de gemeente geklaagd over de onveilige verkeerssituatie die zich uit door onder meer:

– midden op de weg stil te staan of te parkeren om de kinderen uit te laten stappen.

– langs de weg, op de gele streep of half op de stoep, te parkeren.

In de omgeving van de school zijn er voldoende parkeerplaatsen. We verzoeken u gebruik te maken van parkeerplekken bij de Elburgkade (achter Saffana’s kindercentrum) en het Maastrichtkwartier.

Wij hopen op uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Veiligheidscoördinator

Meer om te lezen

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer

Zomeractiviteiten in Stedenwijk

Beste ouders/verzorgers,Assalamoe alaikoum, Ook in de zomervakantie organiseert Talent in Opleiding verschillende activiteiten voor kinderen vanaf 2 jaar. In de bijlage treft u de flyer met de zomeractiviteiten en het

Lees meer