Aanpassing gezondheidsonderzoek groep 7

Aanpassing gezondheidsonderzoek groep 7

Deel nieuws

Beste ouder(s),

Assalaamoe alaikoem,

JGZ Almere nodigt elk jaar de kinderen van groep 7 uit voor een preventief gezondheidsonderzoek. In verband met het Coronavirus is dit onderzoek echter aangepast. In de bijlage treft u hier meer informatie over.

Met vriendelijke groet,

Amina Azaouagh

Intern begeleider

brief Corona planning gr 7.docx

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer