De inwerkingtreding van het nieuwe protocol

De inwerkingtreding van het nieuwe protocol

Deel nieuws

Beste ouders, verzorgers,
Assalamoe alaikoem,
 
Wij zijn deze week begonnen met een flink pak sneeuw. We moesten wachten tot woensdag, maar toen was het dan eindelijk zover! Wat fijn om de kinderen weer op school te mogen verwelkomen. We hebben gezien dat zowel de leerlingen als het team enorm genoten om weer met elkaar in de klas te zijn. Alle regels rondom de cohorten en het nieuwe rooster maken dat we nog wel wat moeten wennen, maar we zijn blij dat we weer fysiek onderwijs kunnen geven.
 

Pauze

Met de inwerkingtreding van het nieuwe protocol gelden aanvullende regels om eventueel bron- en contactonderzoek te vereenvoudigen. Voor de pauzes betekent dit het volgende: alle groepen die buiten spelen, doen dat gescheiden van elkaar, waar mogelijk in een eigen zone. Wij hebben hiertoe een speciaal pauzeschema opgesteld, om het aantal contact- en verkeersmomenten tot een minimum te beperken. De leerkracht eet samen met de kinderen.
 

Schooltijden

Wij hanteren momenteel een rooster met aangepaste schooltijden. Wij hebben signalen ontvangen van enkele ouders die ten onrechte dachten dat de schooltijden permanent gewijzigd zijn. Dit is een misverstand. De permanente schooltijdenwijziging volgt op een formele procedure die nog moeten worden opgestart. Uiteraard zullen wij de ouders bij iedere stap betrekken, conform de Wet op de Medezeggenschap op Scholen (WMS). U ontvangt hierover binnenkort meer informatie.
 

Suggesties

De medezeggenschapsraad en het team komen komende week bij elkaar om te spreken over hoe om te gaan met de richtlijnen van de overheid en welke gevolgen dit krijgt na de voorjaarsvakantie. We laten ons ook graag inspireren over mogelijke oplossingen van ouders. Heeft u suggesties of goede ideeën? Wilt u graag meepraten en meedenken? Laat de leerkracht van uw kind dit weten.
 
Ik wil u tot slot bedanken voor uw begrip en uw engelengeduld. En ik wil vooral ook het team bedanken voor alle voorbereidingen en het harde werk dat zij hebben verzet in de afgelopen periode. Zonder dit team van kanjers, hadden wij deze klus nooit kunnen klaren.
 
Ik wens u een prettig weekend.
 
Met vriendelijke groet,
K. Mouhmouh
 

Meer om te lezen

Staking streekvervoer

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Zoals u wellicht weet neemt het aantal stakingen in het streekvervoer toe. Wij begrijpen dat het zeer vervelend is en dat het soms uitermate lastig kan

Lees meer