De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Zojuist hebben we vernomen dat het KNMI een weeralarm (Code Rood) heeft afgegeven voor morgen. De waarschuwing geldt tot 14:00 uur en geldt daarmee feitelijk voor onze hele schooldag. Zie foto in de bijlage. Veel van onze collega’s wonen relatief ver van school, en zij moeten reizen om op school te komen. Datzelfde geldt voor een aantal ouders, die niet in de buurt wonen. Gelet op het negatieve reisadvies hebben wij, conform de interne richtlijnen omtrent de weercodes, moeten besluiten om Al Iman morgen dicht te houden. Wij begrijpen dat we hiermee opnieuw een dringend beroep doen op uw geduld en veerkracht. Wij kunnen niet instaan voor de eventuele gevolgen van deze weerssituatie voor de veiligheid van u en uw kind(eren) en de collega’s. School dicht, wat nu? Er is sprake van afstandsonderwijs waar mogelijk. De leerkracht zal hierover berichten via in Parro.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

 

 

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer