De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Zojuist hebben we vernomen dat het KNMI een weeralarm (Code Rood) heeft afgegeven voor morgen. De waarschuwing geldt tot 14:00 uur en geldt daarmee feitelijk voor onze hele schooldag. Zie foto in de bijlage. Veel van onze collega’s wonen relatief ver van school, en zij moeten reizen om op school te komen. Datzelfde geldt voor een aantal ouders, die niet in de buurt wonen. Gelet op het negatieve reisadvies hebben wij, conform de interne richtlijnen omtrent de weercodes, moeten besluiten om Al Iman morgen dicht te houden. Wij begrijpen dat we hiermee opnieuw een dringend beroep doen op uw geduld en veerkracht. Wij kunnen niet instaan voor de eventuele gevolgen van deze weerssituatie voor de veiligheid van u en uw kind(eren) en de collega’s. School dicht, wat nu? Er is sprake van afstandsonderwijs waar mogelijk. De leerkracht zal hierover berichten via in Parro.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

 

 

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer