De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Zojuist hebben we vernomen dat het KNMI een weeralarm (Code Rood) heeft afgegeven voor morgen. De waarschuwing geldt tot 14:00 uur en geldt daarmee feitelijk voor onze hele schooldag. Zie foto in de bijlage. Veel van onze collega’s wonen relatief ver van school, en zij moeten reizen om op school te komen. Datzelfde geldt voor een aantal ouders, die niet in de buurt wonen. Gelet op het negatieve reisadvies hebben wij, conform de interne richtlijnen omtrent de weercodes, moeten besluiten om Al Iman morgen dicht te houden. Wij begrijpen dat we hiermee opnieuw een dringend beroep doen op uw geduld en veerkracht. Wij kunnen niet instaan voor de eventuele gevolgen van deze weerssituatie voor de veiligheid van u en uw kind(eren) en de collega’s. School dicht, wat nu? Er is sprake van afstandsonderwijs waar mogelijk. De leerkracht zal hierover berichten via in Parro.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

 

 

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer