De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

De gevolgen van het weeralarm (Code Rood)

Deel nieuws

Geachte ouders,

Assalamoe alaikoem,

Zojuist hebben we vernomen dat het KNMI een weeralarm (Code Rood) heeft afgegeven voor morgen. De waarschuwing geldt tot 14:00 uur en geldt daarmee feitelijk voor onze hele schooldag. Zie foto in de bijlage. Veel van onze collega’s wonen relatief ver van school, en zij moeten reizen om op school te komen. Datzelfde geldt voor een aantal ouders, die niet in de buurt wonen. Gelet op het negatieve reisadvies hebben wij, conform de interne richtlijnen omtrent de weercodes, moeten besluiten om Al Iman morgen dicht te houden. Wij begrijpen dat we hiermee opnieuw een dringend beroep doen op uw geduld en veerkracht. Wij kunnen niet instaan voor de eventuele gevolgen van deze weerssituatie voor de veiligheid van u en uw kind(eren) en de collega’s. School dicht, wat nu? Er is sprake van afstandsonderwijs waar mogelijk. De leerkracht zal hierover berichten via in Parro.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

 

 

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer