Aanmelding MR

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Vóór de vakantie hebben we laten weten dat er een vacature is voor een lid van de oudergeleding van de MR. We kunnen ons voorstellen dat dit u door de vakantie ontschoten is. Daarom deze herinnering en de mededeling dat de aanmeldingstermijn sluit op 17 januari.

Met vriendelijke groeten,

namens de MR Saida Neumann

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer