Aanmelding MR

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Vóór de vakantie hebben we laten weten dat er een vacature is voor een lid van de oudergeleding van de MR. We kunnen ons voorstellen dat dit u door de vakantie ontschoten is. Daarom deze herinnering en de mededeling dat de aanmeldingstermijn sluit op 17 januari.

Met vriendelijke groeten,

namens de MR Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer