Aanmelding MR

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Vóór de vakantie hebben we laten weten dat er een vacature is voor een lid van de oudergeleding van de MR. We kunnen ons voorstellen dat dit u door de vakantie ontschoten is. Daarom deze herinnering en de mededeling dat de aanmeldingstermijn sluit op 17 januari.

Met vriendelijke groeten,

namens de MR Saida Neumann

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer