Aanmelding MR

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Vóór de vakantie hebben we laten weten dat er een vacature is voor een lid van de oudergeleding van de MR. We kunnen ons voorstellen dat dit u door de vakantie ontschoten is. Daarom deze herinnering en de mededeling dat de aanmeldingstermijn sluit op 17 januari.

Met vriendelijke groeten,

namens de MR Saida Neumann

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer