Aanmelding MR

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem

Vóór de vakantie hebben we laten weten dat er een vacature is voor een lid van de oudergeleding van de MR. We kunnen ons voorstellen dat dit u door de vakantie ontschoten is. Daarom deze herinnering en de mededeling dat de aanmeldingstermijn sluit op 17 januari.

Met vriendelijke groeten,

namens de MR Saida Neumann

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer