Gevonden voorwerp

Gevonden voorwerp

Nieuws

Gevonden voorwerp

Gevonden voorwerp

Beste ouders/ verzorgers, assalamoe aleikoem. Dit is gevonden op de parkeerplaats bij school. Het kan worden afgehaald bij de administratie. Met vriendelijke groeten, Saida Neumann