Niet weer werkzaam op Al Ihsaan

Niet weer werkzaam op Al Ihsaan

Deel nieuws

Beste ouders, Assalamoe alaikoem,
 
Hiermee wil ik u informeren dat ik volgend jaar niet meer op Al Ihsaan werkzaam zal zijn. Na lang wikken en wegen heb ik mij per 1 juni teruggetrokken. Allah heeft andere uitdagingen op mijn pad doen komen waar ik in alle redelijkheid geen ‘nee’ tegen kon zeggen. Dit leidt ertoe dan ik mij binnen de stichting uitsluitend nog kan richten op Al Iman. Al Ihsaan vormt al meer dan 10 jaar een belangrijk onderdeel van mijn leven. Het is de school waar ik mijn loopbaan ben begonnen. Ik ben gestart als jurist en kreeg in 2007 onverwacht de verantwoordelijkheid om de school te moeten leiden. Ik ben er trots op dat ik onderdeel heb mogen zijn van het team dat, na jarenlang keihard te hebben gewerkt, in 2016 gerekend werd tot de vier beste scholen van Nederland. Dit was niet mogelijk geweest zonder uw steun en vertrouwen. Ik heb in 2016 afscheid genomen van Al Ihsaan om mij volledig te richten op Al Iman. In 2019 heeft het bestuur mij dringend verzocht terug te keren op Al Ihsaan. De afgelopen twee jaar heb ik mijzelf de opdracht gesteld om stabiliteit, rust en veiligheid te realiseren. In deze missie zijn wij geslaagd. De voorwaarden voor het realiseren van goed onderwijs zijn hiermee aanwezig. Ik ben de collega’s van Al Ihsaan daar zeer erkentelijk voor. Ik had graag persoonlijk afscheid van u willen nemen maar door omstandigheden is dit niet gelukt. Ik wens de leerlingen, het team en de ouders alle succes, kennis en wijsheid toe in het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Ik wens u en uw kinderen een fijne en welverdiende zomervakantie toe.
 
Met vriendelijke groet,
Khalid Mouhmouh
 
 

Meer om te lezen

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer

Schoolreisje

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem, Eindelijk kunnen we de mededeling doen dat de schoolreisjes doorgaan alhamdoelillah! Hier zijn de data per groep: Groep 1-2-3 gaan op 22 mei.Groep 4-5-6 gaan op

Lees meer