Vakleerkrachten

Deel nieuws

Beste ouders,

Assalamoe alaikoem,

Wereldoriëntatie en Engels

We hebben vanaf begin dit schooljaar ons onderwijsaanbod, conform onze ambities, uitgebreid en verdiept. Voor zowel het vak Wereldoriëntatie als Engels hebben we een vakleerkracht aangetrokken die zich via de bijlage aan u voorstelt. Wereldoriëntatie wordt aangeboden vanaf groep 3. Engels zal vanaf de herfstvakantie aangeboden worden aan alle groepen.

Kunstzinnige oriëntatie

We zijn verheugd u te kunnen berichten dat voor de herfstvakantie de lessen Kunstzinnige oriëntatie, aangeboden door een vakleerkracht, hervat worden. Vanwege de beperkingen vonden deze lessen geen doorgang meer. Het voornemen is dit vak aan te bieden aan groep 3 tot en met groep 8.

Bewegingsonderwijs

Begin oktober starten we met het maandproject ‘Spel en Beweging’. Bij wederzijdse tevredenheid zullen we met de aanbieder hiervan een samenwerking aangaan in het kader van de lessen Bewegingsonderwijs. Van de groepsleerkracht verneemt u te zijner tijd op welke dag uw kind gymspullen mee moet nemen.

Werkdagen

– Wereldoriëntatie: Juf Natasja is werkzaam op maandag tot en met woensdag;

– Engels: juf Mercedes is werkzaam op maandag en vrijdag. Vanaf de herfstvakantie op dinsdag en donderdag.

– Kunstzinnige oriëntatie: juf Hanan geeft het vak Kunstzinnige oriëntatie op donderdag;

– Sport en Spel: meester Tycho zal afhankelijk van de beschikbaarheid van de gymzaal vanaf oktober werkzaam zijn op maandag of dinsdag en donderdag.

Het staat u vrij een van de vakleerkrachten te benaderen voor een nadere kennismaking, meer informatie of anderszins.

Met vriendelijke groet,

Khalid Mouhmouh

Meer om te lezen

Activiteiten in de zomervakantie

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Nog op de valreep willen wij een aantal (sport)activiteiten met u delen welke plaatsvinden in de zomervakantie. Voor sommige activiteiten dient u zich aan te melden.

Lees meer

Gunst, led al Adha en dank

Beste ouders, Assalamoe alaikoem, Gunst Om niet direct met de deur in huis te vallen, introduceer ik dit bericht met een mooie hadieth: “Waak over (de voorschriften van) Allah en

Lees meer