Week tegen pesten

Deel nieuws

Beste ouders / verzorgers, Assalaam oe alaikom,

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!

Uit onderzoek (van De Kindertelefoon) blijkt dat vanaf het moment dat de scholen weer opengingen, na de tweede lockdown, het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief is gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50%. https://www.kindertelefoon.nl/onderzoek-pesten

Op school zullen wij hier ook de nodige aandacht aan besteden.

Wist u dat wij in het kader van pesten een filmpje op onze website hebben staan? Wij willen u vragen om hier thuis samen met uw kind naar te kijken en na te bespreken. https://www.aliman.nl

Met vriendelijke groet,

Fatiha Bousandrous

Kwaliteitsgroep Actief Burgerschap & Schoolklimaat

Meer om te lezen

Parkeren in de Muziekwijk

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Hierbij een herhaalde oproep om ons met z’n allen in te zetten voor de veiligheid en een prettige sfeer rondom het schoolgebouw. Parkeert u a.u.b. op

Lees meer

Leerlingenraad Al Iman

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Afgelopen en deze week hebben de leerlingen van de groepen 4 t/m 8 gestemd. De huidige leerlingenraad heeft ervoor gezorgd dat de stemprocedure eerlijk en correct

Lees meer

Schoolmelk

Sallamou alaikom, Beste ouders, verzorgers, Ook dit jaar zal onze school wekelijks schoolmelk krijgen. Dit zal gedurende 20 weken dit schooljaar plaatsvinden. Dit is volledig gesubsidieerd. De leerlingen ontvangen halfvolle

Lees meer