Week tegen pesten

Deel nieuws

Beste ouders / verzorgers, Assalaam oe alaikom,

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!

Uit onderzoek (van De Kindertelefoon) blijkt dat vanaf het moment dat de scholen weer opengingen, na de tweede lockdown, het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief is gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50%. https://www.kindertelefoon.nl/onderzoek-pesten

Op school zullen wij hier ook de nodige aandacht aan besteden.

Wist u dat wij in het kader van pesten een filmpje op onze website hebben staan? Wij willen u vragen om hier thuis samen met uw kind naar te kijken en na te bespreken. https://www.aliman.nl

Met vriendelijke groet,

Fatiha Bousandrous

Kwaliteitsgroep Actief Burgerschap & Schoolklimaat

Meer om te lezen

Opzegging locatie Muziekwijk

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s), Ik bericht u bij dezen met een belangrijke update met betrekking tot onze schoollocatie in Muziekwijk. Zoals u weet, hebben we het afgelopen jaar kunnen profiteren

Lees meer

Wijziging aankomsttijd

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘ aleikoem Vanwege de planning van de busritten is er een kleine wijziging in het programma van het schoolreisje morgen. De onderbouw zal een half uur later

Lees meer