Week tegen pesten

Deel nieuws

Beste ouders / verzorgers, Assalaam oe alaikom,

Van 27 september t/m 1 oktober 2021 organiseert Stichting School & Veiligheid weer de Week Tegen Pesten. Het motto dit jaar is: Buitensluiten? Uitgesloten!

Uit onderzoek (van De Kindertelefoon) blijkt dat vanaf het moment dat de scholen weer opengingen, na de tweede lockdown, het aantal gesprekken dat De Kindertelefoon voerde over pesten explosief is gestegen. Het aantal steeg van gemiddeld 65 naar 98 gesprekken per dag afgelopen april. Dat is een stijging van bijna 50%. https://www.kindertelefoon.nl/onderzoek-pesten

Op school zullen wij hier ook de nodige aandacht aan besteden.

Wist u dat wij in het kader van pesten een filmpje op onze website hebben staan? Wij willen u vragen om hier thuis samen met uw kind naar te kijken en na te bespreken. https://www.aliman.nl

Met vriendelijke groet,

Fatiha Bousandrous

Kwaliteitsgroep Actief Burgerschap & Schoolklimaat

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer