Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/ verzorgers,

assalamoe aleikoem

Deze week is er wederom gelegenheid om de vrijwillige ouderbijdrage van 40 euro contant te betalen. Dhr. Laghbili zal donderdagmiddag vanaf 15.00 uur in de toneelzaal zitten. Voor gedeeltelijke betalingen en betalingsregelingen kunt u ook bij hem terecht.

Met vriendelijke groeten,

Saida Neumann

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer