Vrijwillige ouderbijdrage

Vrijwillige ouderbijdrage

Deel nieuws

Beste ouders/verzorgers,
Assalamoe alaikoum,

Eerder heb ik u bericht dat onze penningmeester morgen weer aanwezig zal zijn voor de contante betalingen. Dit wordt verplaatst naar volgende week woensdag 20 maart 2024. U bent dan van harte welkom mocht u contant willen betalen of voor een betalingsregeling.

Tot nu toe hebben wij nog onvoldoende betalingen binnen om de schoolreisjes te kunnen realiseren, vandaar de meerdere herinneringen en mogelijkheden voor contante betalingen. Bij onvoldoende betalingen kunnen wij de schoolreisjes helaas niet organiseren.

In de bijlage stuur ik u ter herinnering de reeds verstuurde brief.

Voor eventuele vragen kunt u terecht bij juf Hanan Iabdallatene, onze kwaliteitscoördinator Burgerschap.

Mocht u al hebben betaald dan wil ik u daar nogmaals hartelijk voor bedanken.

Met vriendelijke groet,

Samira Sbaa

Meer om te lezen

Eid al-Fitr

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vorige schooljaar hadden we in onze vakantieplanning opgenomen dat de leerlingen vrij zouden krijgen op zowel dinsdag als woensdag vanwege Ied al Fitr. Deze planning

Lees meer

Schoolmaaltijden project

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Onze school is toegelaten tot het Schoolmaaltijdenproject, alhamdoelillah. Met dit project worden ouders die daarvoor in aanmerking komen, financieel ondersteund zodat alle leerlingen goed gevoed op

Lees meer

Vrije dagen

Beste ouders,Salam aleikom, Bij deze wil ik u eraan herinneren dat uw kind vanaf vandaag t/m dinsdag 2 april vrij is vanwege Goede Vrijdag, 2e Paasdag en de geplande studiedag.

Lees meer