Update locatie muziekwijk

Update locatie muziekwijk

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom Beste ouder(s)/verzorger(s),

We hebben er met z’n allen alweer twee weken op zitten. De leerkrachten hebben tijdens de terugkomdagen veel werk mogen verzetten om de start van het schooljaar aangenaam te maken voor de kinderen en u als ouder. In de zomervakantie is er ook veel werk verricht om de nieuwe locatie in muziekwijk startklaar te maken. Alhamdolillah is dat gelukt. Bij deze willen wij u als ouder en leerling teruggeven hoe plezierig en fijn het was u te mogen ontvangen op de eerste schooldag. We hebben er een mooie start van gemaakt met u en de kinderen. Wij danken alle ouders, leerlingen en leerkrachten hiervoor en ook voor de vele complimenten die wij van u hebben mogen ontvangen.

Net zoals bij iedere oprichting van een onderwijslocatie, zijn er vaak een aantal aandachtspunten die opgepakt moeten worden. Ik wil u middels dit bericht op de hoogte houden van de ontwikkelingen en aandachtspunten.

Schoolplein

Samen met de gemeente werken we ernaar toe om het schoolplein aan te pakken. Dit vergt tijd en inzet. Zoals het er nu naar uitziet, zal de gemeente het schoolplein ophogen en rechttrekken. Hierdoor wordt een mooi vlak plein gecreëerd. De gemeente heeft toegezegd om het plein wat meer sfeer en uitstraling te geven. De precieze invulling bent u nog even van ons verschuldigd, echter mag u denken aan het plaatsen van mooie bomen in het midden van het plein en een speeltoestel. Verder gaan we kijken wat we kunnen doen om het meer speels en aantrekkelijk te maken voor de kinderen. De werkzaamheden zullen hoogstwaarschijnlijk uitgevoerd worden in de herfstvakantie inshaa Allah.

Sanitair

De toiletten zijn al in de zomervakantie vervangen door toiletten welke op maat zijn gemaakt voor kleuters. Er is een wastafel geïnstalleerd en er wordt z.s.m. een verlaagde wastafel aangebracht speciaal voor de kleuters.

Klaslokalen

Zoals u inmiddels heeft mogen zien, zijn alle klaslokalen gereed voor gebruik. De leerkrachten hebben de lokalen ingericht en ingedeeld. De gemeente zal nu nog kijken om extra bevestigingsmogelijkheden aan te brengen in de lokalen zodat de leerkrachten meer kunnen en mogen ophangen t.b.v. de leeromgeving.

Toegang

Na 08.30uur wordt de hoofdingang op slot gedraaid. Dit wordt gedaan om de veiligheid van eenieder te bevorderen. Wij hebben naast de leerkrachten, altijd een of twee collega’s extra op locatie om zorg te dragen voor toezicht en andere werkzaamheden. Mocht u op locatie willen komen om bijvoorbeeld uw kind eerder op te halen, dan vragen wij u om de leerkracht van uw kind tijdig hierover te informeren. Op het moment hebben we geen deurbel. Ook dit wordt spoedig door de gemeente opgepakt.

Berging

Helaas hebben we op het moment nog geen berging welke wij voor onze opslag kunnen gebruiken. Ook hier is de gemeente druk bezig met het vinden van een oplossing. Wij willen graag meer speelmateriaal voor de kinderen en andere benodigdheden kunnen opslaan. Een van de oplossingen is het huren van een extra ruimte. We zijn hierover continu in contact met de gemeente.

Gymles

Helaas hebben wij tot op heden nog geen gymzaal toegewezen gekregen vanuit de gemeente welke voldoet aan alle eisen en voorwaarden. We hebben in eerste instantie een gymzaal gekregen welke op ruim 15 minuten loopafstand is. Zoals u kunt begrijpen is deze afstand veel te groot voor onze leerlingen. We zullen u hierover op de hoogte houden. Totdat wij een geschikte gymlocatie hebben, zal meester Aimane met de kinderen buiten gymmen (zolang het weer dit toelaat inshaa Allah).

Parkeren

Graag vragen wij dringend om uw aandacht als het gaat om parkeren. Helaas hebben wij een terugkoppeling van een aantal buren ontvangen waarbij enkele ouders hebben geparkeerd op een privé oprit. Hierdoor kon betreffende bewoner geen toegang of uitgang verkrijgen. Het zal niet altijd mogelijk zijn om ter hoogte van de ingang van ons schoolgebouw te parkeren, echter is er nog altijd een mogelijkheid om langs weg te parkeren of verderop te parkeren. Wij vertrouwen erop dat we samen met u de buren zullen respecteren zoals wij dat ook graag van onze buren willen zien.

Wij vertrouwen erop u zo op de hoogte te hebben gehouden van alle ontwikkelingen en blijven er had voor werken om van Locatie Muziekwijk een prettige en leuke school te maken.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Basisschool Al Iman

Meer om te lezen

Start Eind-Cito’s

Assalaamu alaikum beste ouders, De Eind-Cito periode gaat aanstaande week van start. In de loop van de maand worden de volgende Cito’s afgenomen in shaa Allaah (met uitzondering van leerjaar

Lees meer

Oude leesboeken

Beste ouders,Salam aleikom, Voor het vak technisch lezen hebben wij voor de groepen 4 t/m 8 een nieuwe lesmethode aangeschaft. Wij vinden het zonde om de oude leesboeken weg te

Lees meer