Studiedag en activiteiten De Schoor

Studiedag en activiteiten De Schoor

Deel nieuws

Assalaamoe alaikom

Beste ouder(s)/verzorger(s),

In het overzicht vakantie- en studiedagen heeft u kunnen zien dat we maandag aanstaande een studiedag hebben. Om deze reden zijn de leerlingen vrij.

Deze dag is een vervolg op onze studiedag van 5 september. We hebben toen met Kees van Overveld gewerkt rondom de visie pedagogisch klimaat, de basis van alles wat we doen met als resultaat een mooi groeidocument van de geslaagde gedragsaanpak.

Aanstaande maandag zullen we, wederom met voornoemde expert, starten met een terugblik op de afgelopen schoolweken en beantwoorden we de volgende vragen:

  • Is de klas al een groep aan het worden?
  • Wat is gedaan aan groepsvormende activiteiten.

Verder zullen we voorbouwen op de eerste studiedag. We hebben het over orde, structuur, belonen, corrigeren en straffen.

Afsluitend zullen we het nieuwe leerlingvolgsysteem voor sociaalemotionele ontwikkeling van ParnasSys, Kindbegrip, verkennen.

Activiteitenladder:

Bijgevoegd in dit bericht treft u een tweetal activiteitenladders aan boordevol leuke activiteiten voor uw kind(eren). Deze zijn georganiseerd door De Schoor.

Talent in opleiding:

Er zijn ook leuke beweeg- en sportlessen georganiseerd door Talent in opleiding. Data en meer informatie kunt u ook terugvinden in bijgevoegde flyers.

Een goed weekend toegewenst en tot dinsdag Inshaa Allah.

Met vriendelijke groet,

Nadir Kaddouri

Basisschool Al Iman

Meer om te lezen

Groepsdoorbroken werken leerjaar 8

Beste ouders, verzorgers, Assalamoe alaikoem, Kortheidshalve verwijs ik u naar de brief over het groepsdoorbroken werken die als bijlage gevoegd is. Met vriendelijke groet, Khalid Mouhmouh

Lees meer

Uitnodiging VVE-Thuis

Beste ouders/verzorgers, assalamoe ‘aleikoem Net zoals voorgaande jaren hebben wij ook dit jaar weer het programma VVE-Thuis op school. VVE-Thuis is bedoeld voor de ouders van groep 1 en 2.

Lees meer

Fijne vakantie!

Beste ouders,Assalamoe alaikoem, Vandaag is het onze laatste werkdag dit schooljaar. We danken u voor het vertrouwen en wensen u een fijne zomervakantie! Tot dinsdag 5 september om 10.00 uur

Lees meer